Card and price list for set Promo

# Name Rarity Stock Price Bulk stock Bulk price
1 Plains Common 0 N/A 0 N/A
2 Island Common 0 N/A 0 N/A
4 Mountain Common 0 N/A 0 N/A
5 Forest Common 0 N/A 0 N/A
6 Plains Common 0 N/A 0 N/A
7 Plains Common 0 N/A 0 N/A
9 Island Common 0 N/A 0 N/A
10 Island Common 0 N/A 0 N/A
11 Island Common 0 N/A 0 N/A
12 Swamp Common 0 N/A 0 N/A
13 Swamp Common 0 N/A 0 N/A
14 Swamp Common 0 N/A 0 N/A
15 Mountain Common 0 N/A 0 N/A
16 Mountain Common 0 N/A 0 N/A
17 Mountain Common 0 N/A 0 N/A
18 Forest Common 0 N/A 0 N/A
19 Forest Common 0 N/A 0 N/A
20 Forest Common 0 N/A 0 N/A
21 Plains Common 0 N/A 0 N/A
22 Plains Common 0 N/A 0 N/A
23 Plains Common 0 N/A 0 N/A
24 Island Common 0 N/A 0 N/A
25 Island Common 0 N/A 0 N/A
26 Island Common 0 N/A 0 N/A
27 Swamp Common 0 N/A 0 N/A
28 Swamp Common 0 N/A 0 N/A
29 Swamp Common 0 N/A 0 N/A
30 Mountain Common 0 N/A 0 N/A
31 Mountain Common 0 N/A 0 N/A
32 Mountain Common 0 N/A 0 N/A
33 Forest Common 0 N/A 0 N/A
34 Forest Common 0 N/A 0 N/A
35 Forest Common 0 N/A 0 N/A
36 Monstrous Hound Rare 0 N/A 0 N/A
37 Fork Rare 0 N/A 0 N/A
38 Hand of Justice Rare 0 N/A 0 N/A
39 Hazezon Tamar Rare 0 N/A 0 N/A
40 Ifh-Bíff Efreet Rare 2 0.075 0 N/A
41 Khabál Ghoul Uncommon 0 N/A 0 N/A
42 Kjeldoran Outpost Rare 4 0.150 0 N/A
43 Lobotomy Uncommon 0 N/A 0 N/A
44 Lake of the Dead Rare 4 0.167 0 N/A
45 Krosan Tusker Common 0 N/A 0 N/A
46 Krosan Warchief Uncommon 0 N/A 0 N/A
47 Preacher Rare 0 N/A 0 N/A
48 Sylvan Library Uncommon 0 N/A 0 N/A
49 Tawnos's Coffin Rare 0 N/A 0 N/A
50 Argivian Archaeologist Rare 0 N/A 0 N/A
51 Niv-Mizzet, the Firemind Rare 0 N/A 0 N/A
52 Baron Sengir Rare 0 N/A 0 N/A
53 Braingeyser Rare 4 0.248 0 N/A
54 Coiling Oracle Common 0 N/A 0 N/A
55 Sedge Troll Rare 1 0.121 0 N/A
56 Serendib Efreet Rare 0 N/A 0 N/A
57 Thunder Spirit Rare 0 N/A 0 N/A
58 Two-Headed Giant of Foriys Rare 5 0.048 0 N/A
59 Zuran Orb Uncommon 0 N/A 0 N/A
60 Plains Common 0 N/A 0 N/A
61 Island Common 0 N/A 0 N/A
62 Swamp Common 0 N/A 0 N/A
63 Mountain Common 0 N/A 0 N/A
64 Forest Common 0 N/A 0 N/A
65 Serra Avatar Rare 1 0.470 0 N/A
66 Morphling Rare 0 N/A 0 N/A
67 Sliver Queen Rare 0 N/A 0 N/A
68 Gleemox Rare 0 N/A 0 N/A
69 Mishra's Factory Uncommon 0 N/A 0 N/A
70 Llanowar Elves Common 0 N/A 0 N/A
71 Mogg Fanatic Uncommon 0 N/A 0 N/A
72 Mind Stone Uncommon 0 N/A 0 N/A
73 Boggart Ram-Gang Uncommon 0 N/A 0 N/A
74 Wilt-Leaf Cavaliers Uncommon 0 N/A 0 N/A
75 Terror Common 0 N/A 0 N/A
76 Sprouting Thrinax Uncommon 3 0.231 0 N/A
77 Woolly Thoctar Uncommon 1 0.091 0 N/A
78 Treetop Village Uncommon 0 N/A 0 N/A
79 Doran, the Siege Tower Rare 0 N/A 0 N/A
80 Imperious Perfect Uncommon 0 N/A 0 N/A
81 Bramblewood Paragon Uncommon 0 N/A 0 N/A
82 Mutavault Rare 0 N/A 0 N/A
83 Demigod of Revenge Rare 0 N/A 0 N/A
84 Cryptic Command Rare 0 N/A 0 N/A
85 Headless Horseman Common 0 N/A 0 N/A
86 Elvish Champion Rare 0 N/A 0 N/A
87 Condemn Uncommon 2 0.206 0 N/A
88 Disenchant Common 0 N/A 0 N/A
89 Incinerate Common 0 N/A 0 N/A
90 Mana Leak Common 0 N/A 0 N/A
91 Tormod's Crypt Uncommon 0 N/A 0 N/A
92 Tendrils of Agony Uncommon 0 N/A 0 N/A
93 Kird Ape Common 0 N/A 0 N/A
94 Eternal Witness Uncommon 0 N/A 0 N/A
95 Remand Uncommon 0 N/A 0 N/A
96 Exalted Angel Rare 0 N/A 0 N/A
97 Goblin Piledriver Rare 0 N/A 0 N/A
98 Damnation Rare 0 N/A 0 N/A
99 Shrapnel Blast Uncommon 1 0.092 0 N/A
100 Thirst for Knowledge Uncommon 2 0.085 0 N/A
101 Urza's Factory Uncommon 0 N/A 0 N/A
102 Lotus Bloom Rare 0 N/A 0 N/A
103 Silver Knight Uncommon 1 0.050 0 N/A
104 Smother Uncommon 0 N/A 0 N/A
105 Lightning Helix Uncommon 0 N/A 0 N/A
106 Eternal Dragon Rare 0 N/A 0 N/A
107 Ravenous Baloth Rare 0 N/A 0 N/A
108 Goblin Warchief Uncommon 0 N/A 0 N/A
109 Decree of Justice Rare 0 N/A 0 N/A
110 Swords to Plowshares Uncommon 0 N/A 0 N/A
111 Vindicate Rare 0 N/A 0 N/A
112 Fireblast Common 0 N/A 0 N/A
113 Brainstorm Common 0 N/A 0 N/A
114 Cabal Therapy Uncommon 0 N/A 0 N/A
115 Circle of Protection: Red Common 0 N/A 0 N/A
116 Duress Common 0 N/A 0 N/A
117 Armadillo Cloak Common 0 N/A 0 N/A
118 Mirari's Wake Rare 4 0.479 0 N/A
119 Grim Lavamancer Rare 0 N/A 0 N/A
120 Cunning Wish Rare 0 N/A 0 N/A
121 Fact or Fiction Uncommon 0 N/A 0 N/A
122 Cabal Coffers Uncommon 0 N/A 0 N/A
123 Firebolt Common 0 N/A 0 N/A
124 Fire/Ice Uncommon 0 N/A 0 N/A
125 Gerrard's Verdict Uncommon 0 N/A 0 N/A
126 Flametongue Kavu Uncommon 0 N/A 0 N/A
127 Force Spike Uncommon 0 N/A 0 N/A
128 Armageddon Rare 0 N/A 0 N/A
129 Psychatog Uncommon 0 N/A 0 N/A
130 Sword of Kaldra Rare 0 N/A 0 N/A
131 Shield of Kaldra Rare 0 N/A 0 N/A
132 Helm of Kaldra Rare 0 N/A 0 N/A
133 Ryusei, the Falling Star Rare 0 N/A 0 N/A
134 Ink-Eyes, Servant of Oni Rare 0 N/A 0 N/A
135 Kiyomaro, First to Stand Rare 0 N/A 0 N/A
136 Gleancrawler Rare 0 N/A 0 N/A
137 Djinn Illuminatus Rare 0 N/A 0 N/A
138 Avatar of Discord Rare 0 N/A 0 N/A
139 Allosaurus Rider Rare 0 N/A 0 N/A
140 Oros, the Avenger Rare 0 N/A 0 N/A
141 Korlash, Heir to Blackblade Rare 0 N/A 0 N/A
142 Wren's Run Packmaster Rare 0 N/A 0 N/A
143 Door of Destinies Rare 0 N/A 0 N/A
144 Overbeing of Myth Rare 0 N/A 0 N/A
145 Ajani Vengeant Mythic Rare 0 N/A 0 N/A
146 Malfegor Mythic Rare 0 N/A 5 0.500
147 Obelisk of Alara Rare 0 N/A 0 N/A
148 Dirtcowl Wurm Rare 0 N/A 0 N/A
149 Revenant Rare 0 N/A 0 N/A
150 Knight of New Alara Rare 0 N/A 0 N/A
151 Dragon Broodmother Mythic Rare 0 N/A 0 N/A
152 Vampire Nocturnus Mythic Rare 4 2.820 0 N/A
153 Ant Queen Rare 0 N/A 0 N/A
154 Kongming, Sleeping Dragon"" Rare 0 N/A 0 N/A
155 Forked Lightning Uncommon 0 N/A 0 N/A
156 Electrolyze Uncommon 0 N/A 0 N/A
157 Figure of Destiny Rare 0 N/A 0 N/A
158 Cenn's Tactician Uncommon 0 N/A 0 N/A
159 Diabolic Edict Common 0 N/A 0 N/A
160 Creeping Mold Uncommon 0 N/A 0 N/A
161 Selkie Hedge-Mage Uncommon 0 N/A 0 N/A
162 Life/Death Uncommon 0 N/A 0 N/A
163 Lava Axe Common 0 N/A 0 N/A
164 Giant Growth Common 0 N/A 0 N/A
165 Rampaging Baloths Mythic Rare 0 N/A 0 N/A
166 Valakut, the Molten Pinnacle Rare 0 N/A 0 N/A
167 Comet Storm Mythic Rare 0 N/A 0 N/A
168 Joraga Warcaller Rare 0 N/A 0 N/A
169 Giant Growth Common 0 N/A 0 N/A
170 Lightning Dragon Rare 0 N/A 0 N/A
171 Yawgmoth's Will Rare 0 N/A 0 N/A
172 Blightning Common 0 N/A 0 N/A
173 Blastoderm Common 0 N/A 0 N/A
174 Terminate Common 0 N/A 0 N/A
175 Goblin Legionnaire Common 0 N/A 0 N/A
176 Counterspell Uncommon 0 N/A 0 N/A
177 Fireball Uncommon 0 N/A 0 N/A
178 Oona's Blackguard Uncommon 0 N/A 0 N/A
179 Rakdos Guildmage Uncommon 0 N/A 0 N/A
180 Wrath of God Rare 0 N/A 0 N/A
181 Emrakul, the Aeons Torn Mythic Rare 0 N/A 0 N/A
182 Lord of Shatterskull Pass Rare 0 N/A 0 N/A
183 Sun Titan Mythic Rare 0 N/A 0 N/A
184 Ancient Hellkite Rare 0 N/A 0 N/A
185 Sorrow's Path Rare 0 N/A 0 N/A
186 Laquatus's Champion Rare 0 N/A 0 N/A
187 Krosan Grip Uncommon 0 N/A 0 N/A
188 Wild Nacatl Common 0 N/A 0 N/A
189 Anathemancer Uncommon 0 N/A 0 N/A
190 Qasali Pridemage Common 0 N/A 0 N/A
191 Maelstrom Pulse Rare 0 N/A 0 N/A
192 Gatekeeper of Malakir Uncommon 0 N/A 0 N/A
193 Liliana's Specter Common 0 N/A 0 N/A
194 Peace Strider Uncommon 0 N/A 0 N/A
195 Pierce Strider Uncommon 0 N/A 0 N/A
196 Brave the Elements Uncommon 0 N/A 0 N/A
197 Ajani Goldmane Mythic Rare 0 N/A 0 N/A
198 Harrow Common 0 N/A 0 N/A
199 Burst Lightning Common 0 N/A 0 N/A
200 Rift Bolt Common 0 N/A 0 N/A
201 Memoricide Rare 0 N/A 0 N/A
202 Tempered Steel Rare 0 N/A 0 N/A
203 Plague Stinger Common 0 N/A 0 N/A
204 Wurmcoil Engine Mythic Rare 0 N/A 0 N/A
205 Steel Hellkite Rare 0 N/A 0 N/A
206 Golem's Heart Uncommon 0 N/A 0 N/A
207 Memnite Uncommon 0 N/A 0 N/A
208 Birds of Paradise Rare 0 N/A 0 N/A
209 Mitotic Slime Rare 0 N/A 0 N/A
210 Disenchant Common 0 N/A 0 N/A
211 Seal of Cleansing Common 0 N/A 0 N/A
212 Empyrial Armor Common 0 N/A 0 N/A
213 Mana Tithe Common 0 N/A 0 N/A
214 Oblivion Ring Common 0 N/A 0 N/A
215 Icatian Javelineers Common 0 N/A 0 N/A
216 Blue Elemental Blast Common 0 N/A 0 N/A
217 Man-o'-War Common 0 N/A 0 N/A
218 Impulse Common 0 N/A 0 N/A
219 Counterspell Common 0 N/A 0 N/A
220 Ophidian Common 0 N/A 0 N/A
221 Prodigal Sorcerer Common 0 N/A 0 N/A
222 Mulldrifter Common 0 N/A 0 N/A
223 Serum Visions Common 1 0.099 0 N/A
224 Memory Lapse Common 0 N/A 0 N/A
225 Accumulated Knowledge Common 0 N/A 0 N/A
226 Boomerang Common 0 N/A 0 N/A
227 Deep Analysis Common 0 N/A 0 N/A
228 Rewind Common 0 N/A 0 N/A
229 Negate Common 0 N/A 0 N/A
230 Remove Soul Common 0 N/A 1 0.005
231 Cancel Common 0 N/A 1 0.005
232 Capsize Common 0 N/A 0 N/A
233 Ponder Common 0 N/A 0 N/A
234 Terror Common 0 N/A 0 N/A
235 Zodiac Rat Common 0 N/A 0 N/A
236 Dark Ritual Common 0 N/A 0 N/A
237 Carrion Feeder Common 0 N/A 0 N/A
238 Drain Life Common 0 N/A 0 N/A
239 Dauthi Slayer Common 0 N/A 0 N/A
240 Skittering Skirge Common 0 N/A 0 N/A
241 Carnophage Common 0 N/A 0 N/A
242 Zodiac Snake Common 0 N/A 0 N/A
243 Nameless Inversion Common 0 N/A 0 N/A
244 Sign in Blood Common 0 N/A 0 N/A
245 Fireball Common 0 N/A 0 N/A
246 Mogg Fanatic Common 0 N/A 0 N/A
247 Stone Rain Common 0 N/A 0 N/A
248 Fling Common 0 N/A 0 N/A
249 Scent of Cinder Common 0 N/A 0 N/A
250 Fling Common 0 N/A 0 N/A
251 Volcanic Hammer Common 0 N/A 1 0.005
252 Fireslinger Common 0 N/A 0 N/A
253 Arc Lightning Common 0 N/A 0 N/A
254 Skirk Marauder Common 0 N/A 0 N/A
255 Zodiac Goat Common 0 N/A 0 N/A
256 Sparksmith Common 0 N/A 0 N/A
257 Llanowar Elves Common 0 N/A 1 0.005
258 Giant Growth Common 0 N/A 0 N/A
259 Sakura-Tribe Elder Common 0 N/A 0 N/A
260 Pouncing Jaguar Common 0 N/A 0 N/A
261 Zodiac Monkey Common 0 N/A 0 N/A
262 Rancor Common 0 N/A 0 N/A
263 Quirion Ranger Common 0 N/A 0 N/A
264 Wild Mongrel Common 0 N/A 0 N/A
265 Muscle Sliver Common 0 N/A 0 N/A
266 Basking Rootwalla Common 0 N/A 0 N/A
267 Zodiac Rooster Common 0 N/A 0 N/A
268 Wood Elves Common 0 N/A 0 N/A
269 Okina Nightwatch Common 0 N/A 0 N/A
270 Zodiac Rabbit Common 0 N/A 0 N/A
271 Wall of Roots Common 0 N/A 0 N/A
272 Priest of Titania Common 0 N/A 0 N/A
273 Nissa's Chosen Common 0 N/A 0 N/A
274 Aisling Leprechaun Common 0 N/A 0 N/A
275 Sakura-Tribe Elder Common 0 N/A 0 N/A
276 Elvish Lyrist Common 0 N/A 0 N/A
277 Rampant Growth Common 0 N/A 0 N/A
278 Terminate Common 0 N/A 0 N/A
279 Wee Dragonauts Common 0 N/A 0 N/A
280 Castigate Common 0 N/A 0 N/A
281 Skyknight Legionnaire Common 0 N/A 0 N/A
282 Naya Sojourners Common 0 N/A 0 N/A
283 Unmake Common 0 N/A 0 N/A
284 Darksteel Ingot Common 0 N/A 0 N/A
285 Myr Enforcer Common 0 N/A 0 N/A
286 Bonesplitter Common 0 N/A 0 N/A
287 Mother of Runes Uncommon 0 N/A 0 N/A
288 White Knight Uncommon 0 N/A 0 N/A
289 Aura of Silence Uncommon 0 N/A 0 N/A
290 Kor Duelist Uncommon 3 0.077 0 N/A
291 Enlightened Tutor Uncommon 0 N/A 0 N/A
292 Astral Slide Uncommon 0 N/A 0 N/A
293 Path to Exile Uncommon 0 N/A 0 N/A
294 Wing Shards Uncommon 0 N/A 0 N/A
295 Soltari Priest Uncommon 0 N/A 0 N/A
296 Serra Angel Uncommon 0 N/A 0 N/A
297 Whipcorder Uncommon 0 N/A 0 N/A
298 Longbow Archer Uncommon 0 N/A 0 N/A
299 Resurrection Uncommon 0 N/A 0 N/A
300 Calciderm Uncommon 0 N/A 0 N/A
301 Staunch Defenders Uncommon 0 N/A 0 N/A
302 Reciprocate Uncommon 0 N/A 0 N/A
303 Wonder Uncommon 0 N/A 0 N/A
304 Dismiss Uncommon 0 N/A 0 N/A
305 Dissipate Uncommon 0 N/A 0 N/A
306 Willbender Uncommon 0 N/A 0 N/A
307 Forbid Uncommon 0 N/A 0 N/A
308 Circular Logic Uncommon 0 N/A 0 N/A
309 Chill Uncommon 0 N/A 0 N/A
310 Mind Control Uncommon 0 N/A 0 N/A
311 Merrow Reejerey Uncommon 0 N/A 0 N/A
312 Tidings Uncommon 0 N/A 0 N/A
313 Hinder Uncommon 0 N/A 0 N/A
314 Black Knight Uncommon 2 0.074 0 N/A
315 Shriekmaw Uncommon 0 N/A 0 N/A
316 Vampire Nighthawk Uncommon 0 N/A 0 N/A
317 Zodiac Pig Uncommon 0 N/A 0 N/A
318 Mind Warp Uncommon 0 N/A 0 N/A
319 Chainer's Edict Uncommon 0 N/A 0 N/A
320 Engineered Plague Uncommon 0 N/A 0 N/A
321 Corrupt Uncommon 0 N/A 0 N/A
322 Stupor Uncommon 0 N/A 0 N/A
323 Rise from the Grave Uncommon 0 N/A 0 N/A
324 Withered Wretch Uncommon 0 N/A 0 N/A
325 Reanimate Uncommon 0 N/A 0 N/A
326 Yixlid Jailer Uncommon 0 N/A 0 N/A
327 Demonic Tutor Uncommon 0 N/A 0 N/A
328 Zombify Uncommon 0 N/A 0 N/A
329 Jackal Pup Uncommon 3 0.202 0 N/A
330 Slith Firewalker Uncommon 0 N/A 0 N/A
331 Avalanche Riders Uncommon 0 N/A 0 N/A
332 Warmonger Uncommon 0 N/A 0 N/A
333 Hellspark Elemental Uncommon 0 N/A 0 N/A
334 Pillage Uncommon 0 N/A 0 N/A
335 Magma Jet Uncommon 0 N/A 0 N/A
336 Goblin Ringleader Uncommon 0 N/A 0 N/A
337 Ghost-Lit Raider Uncommon 0 N/A 0 N/A
338 Flame Javelin Uncommon 0 N/A 0 N/A
339 Genju of the Spires Uncommon 0 N/A 0 N/A
340 Volcanic Geyser Uncommon 0 N/A 0 N/A
341 Storm Entity Uncommon 0 N/A 0 N/A
342 Goblin Bombardment Uncommon 0 N/A 0 N/A
343 Blood Knight Uncommon 0 N/A 0 N/A
344 Sudden Shock Uncommon 0 N/A 0 N/A
345 Reckless Wurm Uncommon 0 N/A 0 N/A
346 Lightning Rift Uncommon 0 N/A 0 N/A
347 Browbeat Uncommon 0 N/A 0 N/A
348 Slice and Dice Uncommon 0 N/A 0 N/A
349 Pyroclasm Uncommon 0 N/A 0 N/A
350 Zodiac Ox Uncommon 0 N/A 0 N/A
351 Spike Feeder Uncommon 0 N/A 0 N/A
352 Recollect Uncommon 0 N/A 0 N/A
353 Budoka Pupil Uncommon 0 N/A 0 N/A
354 Zodiac Horse Uncommon 0 N/A 0 N/A
355 Gaea's Blessing Uncommon 0 N/A 0 N/A
356 Wall of Blossoms Uncommon 0 N/A 0 N/A
357 Albino Troll Uncommon 0 N/A 0 N/A
358 Wren's Run Vanquisher Uncommon 0 N/A 0 N/A
359 Elves of Deep Shadow Uncommon 4 0.046 1 0.025
360 Arrogant Wurm Uncommon 0 N/A 0 N/A
361 Scragnoth Uncommon 0 N/A 0 N/A
362 Elvish Aberration Uncommon 0 N/A 0 N/A
363 Zodiac Tiger Uncommon 0 N/A 0 N/A
364 Uktabi Orangutan Uncommon 0 N/A 0 N/A
365 Harmonize Uncommon 0 N/A 0 N/A
366 Hedge Troll Uncommon 0 N/A 0 N/A
367 Roar of the Wurm Uncommon 0 N/A 0 N/A
368 Whirling Dervish Uncommon 0 N/A 0 N/A
369 River Boa Uncommon 0 N/A 0 N/A
370 Oxidize Uncommon 0 N/A 0 N/A
371 Regrowth Uncommon 0 N/A 0 N/A
372 Mortify Uncommon 0 N/A 0 N/A
373 Azorius Guildmage Uncommon 0 N/A 0 N/A
374 Crystalline Sliver Uncommon 0 N/A 0 N/A
375 Dimir Guildmage Uncommon 0 N/A 0 N/A
376 Slave of Bolas Uncommon 2 0.077 0 N/A
377 Watchwolf Uncommon 1 0.111 0 N/A
378 Marisi's Twinclaws Uncommon 0 N/A 0 N/A
379 Gruul Guildmage Uncommon 0 N/A 0 N/A
380 Murderous Redcap Uncommon 2 0.073 0 N/A
381 Duergar Hedge-Mage Uncommon 1 0.096 0 N/A
382 Pendelhaven Uncommon 0 N/A 0 N/A
383 Kitchen Finks Uncommon 0 N/A 0 N/A
384 Zoetic Cavern Uncommon 0 N/A 0 N/A
385 Putrefy Uncommon 0 N/A 0 N/A
386 Mishra's Factory Uncommon 0 N/A 0 N/A
387 Bottle Gnomes Uncommon 0 N/A 0 N/A
388 Gemstone Mine Uncommon 0 N/A 0 N/A
389 Serrated Arrows Uncommon 0 N/A 0 N/A
390 False Prophet Rare 0 N/A 0 N/A
391 Icy Manipulator Uncommon 0 N/A 0 N/A
392 Glory Rare 0 N/A 0 N/A
393 Juggernaut Uncommon 0 N/A 0 N/A
394 Crusade Rare 0 N/A 0 N/A
395 Lightning Greaves Uncommon 0 N/A 0 N/A
396 Avatar of Hope Rare 0 N/A 0 N/A
397 Isochron Scepter Uncommon 0 N/A 0 N/A
398 Emeria Angel Rare 0 N/A 0 N/A
399 Sol Ring Uncommon 0 N/A 0 N/A
400 Serra Avenger Rare 0 N/A 0 N/A
401 Faerie Conclave Uncommon 0 N/A 0 N/A
402 Reya Dawnbringer Rare 0 N/A 0 N/A
403 Orim's Chant Rare 0 N/A 0 N/A
404 Day of Judgment Rare 0 N/A 0 N/A
405 Balance Rare 0 N/A 0 N/A
406 Day of Judgment Rare 1 2.910 0 N/A
407 Glorious Anthem Rare 0 N/A 0 N/A
408 Overtaker Rare 0 N/A 0 N/A
409 Psionic Blast Rare 0 N/A 0 N/A
410 Lord of Atlantis Rare 0 N/A 0 N/A
411 Tradewind Rider Rare 0 N/A 0 N/A
412 Mind's Desire Rare 0 N/A 0 N/A
413 Stroke of Genius Rare 0 N/A 0 N/A
414 Time Warp Rare 0 N/A 0 N/A
415 Intuition Rare 0 N/A 0 N/A
416 Sewers of Estark Rare 0 N/A 0 N/A
417 Hypnotic Specter Rare 0 N/A 0 N/A
418 Royal Assassin Rare 0 N/A 0 N/A
419 Cruel Edict Rare 0 N/A 0 N/A
420 Phyrexian Negator Rare 0 N/A 0 N/A
421 Earwig Squad Rare 0 N/A 0 N/A
422 Vampiric Tutor Rare 0 N/A 0 N/A
423 Soul Collector Rare 0 N/A 0 N/A
424 Rathi Assassin Rare 0 N/A 0 N/A
425 Mad Auntie Rare 0 N/A 0 N/A
426 Silent Specter Rare 0 N/A 0 N/A
427 Living Death Rare 0 N/A 0 N/A
428 Avatar of Woe Rare 3 0.168 0 N/A
429 Underworld Dreams Rare 0 N/A 0 N/A
430 Nalathni Dragon Rare 0 N/A 0 N/A
431 Windseeker Centaur Rare 0 N/A 0 N/A
432 Ball Lightning Rare 0 N/A 0 N/A
433 Shard Phoenix Rare 0 N/A 0 N/A
434 Kamahl, Pit Fighter Rare 0 N/A 0 N/A
435 Lu Bu, Master-at-Arms Rare 0 N/A 0 N/A
436 Hammer of Bogardan Rare 0 N/A 0 N/A
437 Two-Headed Dragon Rare 0 N/A 0 N/A
438 Char Rare 0 N/A 0 N/A
439 Shivan Dragon Rare 0 N/A 0 N/A
440 Jaya Ballard, Task Mage Rare 0 N/A 0 N/A
441 Rukh Egg Rare 0 N/A 0 N/A
442 Balduvian Horde Rare 0 N/A 0 N/A
443 Giant Badger Rare 1 0.048 1 0.083
444 Rhox Rare 0 N/A 0 N/A
445 Oath of Druids Rare 0 N/A 0 N/A
446 Feral Throwback Rare 0 N/A 0 N/A
447 Deranged Hermit Rare 0 N/A 0 N/A
448 Living Wish Rare 0 N/A 0 N/A
449 Hermit Druid Rare 0 N/A 0 N/A
450 Stone-Tongue Basilisk Rare 0 N/A 0 N/A
451 Force of Nature Rare 0 N/A 0 N/A
452 Dauntless Dourbark Rare 0 N/A 0 N/A
453 Argothian Enchantress Rare 0 N/A 0 N/A
454 Groundbreaker Rare 0 N/A 0 N/A
455 Call of the Herd Rare 0 N/A 0 N/A
456 Questing Phelddagrif Rare 0 N/A 0 N/A
457 Meddling Mage Rare 0 N/A 0 N/A
458 Pernicious Deed Rare 0 N/A 0 N/A
459 Spiritmonger Rare 0 N/A 0 N/A
460 Brion Stoutarm Rare 0 N/A 0 N/A
461 Broodmate Dragon Rare 0 N/A 0 N/A
462 Fungal Shambler Rare 0 N/A 0 N/A
463 Voidslime Rare 0 N/A 0 N/A
464 Raging Kavu Rare 0 N/A 0 N/A
465 Treva, the Renewer Rare 0 N/A 0 N/A
466 Vexing Shusher Rare 0 N/A 0 N/A
467 Mana Crypt Rare 0 N/A 0 N/A
468 Beast of Burden Rare 0 N/A 0 N/A
469 Umezawa's Jitte Rare 0 N/A 0 N/A
470 Powder Keg Rare 0 N/A 0 N/A
471 Karn, Silver Golem Rare 0 N/A 0 N/A
472 Chrome Mox Rare 0 N/A 0 N/A
473 Arena Rare 0 N/A 0 N/A
474 Desert Rare 0 N/A 0 N/A
475 City of Brass Rare 0 N/A 0 N/A
476 Gaea's Cradle Rare 0 N/A 0 N/A
477 Bloodstained Mire Rare 0 N/A 0 N/A
478 Thran Quarry Rare 0 N/A 0 N/A
479 Maze of Ith Rare 0 N/A 0 N/A
480 Plains Common 0 N/A 0 N/A
481 Plains Common 0 N/A 0 N/A
482 Plains Common 0 N/A 0 N/A
483 Island Common 0 N/A 0 N/A
484 Swamp Common 0 N/A 0 N/A
485 Mountain Common 0 N/A 0 N/A
486 Island Common 0 N/A 0 N/A
487 Forest Common 0 N/A 0 N/A
488 Island Common 0 N/A 0 N/A
489 Swamp Common 0 N/A 0 N/A
490 Swamp Common 0 N/A 0 N/A
491 Plains Common 0 N/A 0 N/A
492 Island Common 0 N/A 0 N/A
493 Swamp Common 0 N/A 0 N/A
494 Mountain Common 0 N/A 0 N/A
495 Mountain Common 0 N/A 0 N/A
496 Mountain Common 0 N/A 0 N/A
497 Forest Common 0 N/A 0 N/A
498 Forest Common 0 N/A 0 N/A
499 Forest Common 0 N/A 0 N/A
500 Jace Beleren Mythic Rare 0 N/A 0 N/A
501 Garruk Wildspeaker Mythic Rare 0 N/A 0 N/A
502 Bituminous Blast Uncommon 0 N/A 0 N/A
503 Bloodbraid Elf Uncommon 0 N/A 0 N/A
504 Wasteland Uncommon 0 N/A 0 N/A
505 Guul Draz Assassin Rare 0 N/A 0 N/A
506 Pathrazer of Ulamog Uncommon 0 N/A 0 N/A
507 Elvish Visionary Common 0 N/A 0 N/A
508 Wheel of Fortune Rare 0 N/A 0 N/A
509 Terra Stomper Rare 0 N/A 0 N/A
510 Cloudpost Common 0 N/A 0 N/A
511 Deathless Angel Rare 0 N/A 0 N/A
512 Morphling Rare 0 N/A 0 N/A
513 Land Tax Rare 0 N/A 0 N/A
514 Surging Flame Common 0 N/A 0 N/A
515 Curse of Wizardry Uncommon 0 N/A 0 N/A
516 Celestial Purge Uncommon 0 N/A 0 N/A
517 Lightning Hounds Common 0 N/A 0 N/A
518 Glacial Ray Common 0 N/A 0 N/A
519 Shock Common 0 N/A 0 N/A
520 Lightning Bolt Common 0 N/A 0 N/A
521 Staggershock Common 0 N/A 0 N/A
522 Lightning Bolt Common 0 N/A 0 N/A
523 Zodiac Dog Common 0 N/A 0 N/A
524 Fiery Temper Common 0 N/A 0 N/A

Important notes about quantities and prices

Card prices fluctuate every day. We try to update our price list every hour but that may not always be the case.

We try to update our stock four times per day but that may not always be the case.

We are not responsible for pricing or quantity errors.

Our bulk buy prices are as follow:

  • 500 commons for 1 event ticket
  • 87 uncommons for 1 event ticket
  • 25 rares for 1 event ticket
  • 4 mythic rares for 1 event ticket

Our bulk sell prices are as follow:

  • 200 commons for 1 event ticket
  • 40 uncommons for 1 event ticket
  • 12 rares for 1 event ticket
  • 2 mythic rares for 1 event ticket

The mention bulk in a collection evaluation means that we will buy it at bulk price, detailed above. The mention over in a collection evaluation means that we already have too many copies of the card. We will still buy it from you at a reduced price and we may not buy the whole quantity you are offering.